Logo grootrijswijk.nl


In de natuurtuin wordt in december gestart met het verwijderen van opkomend struikgewas, wilgentenen en de wildgroei aan bomen.
In de natuurtuin wordt in december gestart met het verwijderen van opkomend struikgewas, wilgentenen en de wildgroei aan bomen.

Impuls voor biodiversiteit in Wilhelminapark

De achteruitgang van de biodiversiteit – soortenrijkdom – in Nederland uit zich ook in het Wilhelminapark. Vogelkenner Kees Mostert uit Delft telde het afgelopen jaar ongeveer 35 verschillende broedvogelsoorten. Geen slechte score zo op het eerste gezicht.

Rijswijk - Opvallend is wel dat er wat vogelsoorten zijn verdwenen zoals de kleine karekiet, de putter en de kneu. Hiernaast zijn ook andere soorten wat achteruit gegaan in aantal. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Er broeden ook bijzondere vogelsoorten in het Wilhelminapark zoals de groene specht, de staartmees en de boomkruiper. Ook de ijsvogel wordt regelmatig gesignaleerd. Tegenwoordig zijn er ook een groot aantal exoten zoals de nijgans, de Canadese gans en de halsbandparkiet.


Groot onderhoud

Nog dit jaar begint de gemeente Rijswijk met het inhalen van achterstallige groot onderhoud in het Wilhelminapark. In de natuurtuin wordt in december gestart met het verwijderen van opkomend struikgewas, wilgentenen en de wildgroei aan bomen. Door het onderhoud zal naar verwachting de variatie aan plantensoorten toenemen. Meer riet kan bijdragen aan meer broedvogels. Een speciale uitdaging ligt in het verbeteren van de waterkwaliteit en dan vooral het terugdringen van de algengroei.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox