Logo grootrijswijk.nl


Het resultaat van alle inspanningen. Een tuin die regenwater kan verwerken. Foto: Wendy Bakker
Het resultaat van alle inspanningen. Een tuin die regenwater kan verwerken. Foto: Wendy Bakker

Subsidie Duurzaamheidsfonds is stevige steun in rug

Op het vorig jaar in Rijswijk gehouden Duurzaamheidscongres kwam een mooi fonds ter wereld: het Duurzaamheidsfonds van de gemeente. Bedoeld voor bewoners, bedrijven en organisaties met groene, 'blauwe', of anderszins duurzame plannen - én met de ambitie die plannen te realiseren en daarvan de stad deelgenoot te maken.Het fonds heeft jaarlijks € 40.000,- te verdelen.

"Twee keer per jaar kun je een aanvraag indienen", vertelt Vera Ootes, die het fonds aanstuurt voor de gemeente. "De volgende aanvraagronde sluit op 1 september."

'Duurzaam' is een ruim begrip. Om wat voor plannen kan het gaan? "De mogelijkheden zijn breed", bevestigt Vera. "Het vergroenen van je tuin of van je dak is duurzaam, omdat het ruimte maakt voor planten, vogels en bijen: het vergroot de biodiversiteit. Met dat groen hou je bovendien het regenwater vast, dat vervolgens voor verkoeling zorgt. Klimaatmaatregelen voor in je huis, tuin of bedrijfspand passen er in, maar ook groenideeën voor je buurt of wijk of om bestaand natuurgebied verder te verrijken."

Er kan volgens Vera veel. "In een vorige ronde heeft een inwoner bijvoorbeeld met financiële steun zijn huis helemaal Co2-neutraal gemaakt. Daar heeft wethouder Marloes Borsboom inmiddels de gaskraan dichtgedraaid. Ander voorbeeld: binnen het project 'Geworteld wonen" in RijswijkBuiten kregen bewoners van de Warmoestuin subsidie voor een kleine kweekkas, aan de rand van de grote gemeenschappelijke moestuin."
Het fonds heeft een aanvraagformulier ontwikkeld met een aantal duidelijke vragen. Die hebben te maken met de criteria waarop aanvragen worden beoordeeld. Zo is er een heldere beschrijving nodig van wat je gaat doen, en of daarin ook verdere uitbreiding mogelijk is. Belangrijk is ook of je ambassadeur van je project wilt zijn, dus het wilt delen binnen de stad en wilt aansluiten bij andere plannen en initiatiefnemers.

Begroting

Natuurlijk hoort er ook een heldere begroting bij, legt Vera uit: "Het fonds draagt maximaal 50% van de investering, tot maximaal € 10.000,- bij. Die eigen investering kan naast geld ook uit mensuren, inzet en bijvoorbeeld pr-activiteiten bestaan." 

reageer als eerste
Meer berichten