Logo grootrijswijk.nl


Het maaibeleid van de gemeente Rijswijk geeft meer ruimte aan flora en fauna. Steeds vaker worden natuurvriendelijke oevers aangelegd zoals hier aan de Johanna Westerdijkstraat.
Het maaibeleid van de gemeente Rijswijk geeft meer ruimte aan flora en fauna. Steeds vaker worden natuurvriendelijke oevers aangelegd zoals hier aan de Johanna Westerdijkstraat.

Meer kleur en belangrijke beestjes

RIJSWIJK - Het is even wennen. Langs sloten, wegen en paden verschijnen steeds meer weelderige bloemen en planten, die in het verleden door gemeentelijke maaimachines werden verpletterd. 'Mooi' vindt de een het. 'Een zooitje' zegt de ander. En hoe zit het met de veiligheid?

De wethouders Van der Meij en Borsboom willen termen als verpaupering van de omgeving graag nuanceren. "Dat is niet aan de orde. Wat wij doen is kiezen voor biodiversiteit in onze gemeente. Het is belangrijk dat bepaalde planten en diersoorten in Rijswijk kunnen gedijen. Daar zoeken we op zoveel mogelijk plekken ruimte voor, door stroken niet te maaien die vroeger wel werden gemaaid."

Geen bezuiniging

"Twintig jaar geleden was alles strak, maar door de crisis hebben vorige colleges besloten die strakheid los te laten door veel minder te gaan maaien. Dat was een bezuinigingsronde; ons beleid is dat niet. Wij willen net als heel veel inwoners een groener Rijswijk, met mooie kleuren en leefruimte voor belangrijke dieren zoals bijen. En natuurlijk moet dat beleid de veiligheid of de aanblik van de gemeente niet aantasten. Daar staan we voor." Een klacht die vanuit de gemeente op de burelen van de wethouders belandt, is dat het 'nieuwe maaien' zou zorgen voor een toenemende vervuiling en onveiligheid. Hier en daar worden complete bankstellen gevonden tussen de hoog opschietende vegetatie. En mensen maken zich zorgen om overhangende takken op fietspaden. En waar komt toch steeds dat onkruid tussen de stoeptegels vandaan? "Het zwerfafval", zeggen de wethouders, "is een punt van zorg. Het is natuurlijk ten eerste de verantwoordelijkheid van bewoners om niet hun afval te dumpen op plaatsen waar dat niet mag. Maar we hebben onze mensen de opdracht meegegeven om extra alert te zijn op zwerfafval. En het direct te verwijderen als ze het tegenkomen. Verder zorgen we ervoor dat de veiligheid op fietspaden niet in het gedrang komt. Als je goed rondkijkt, dan zie je dat overal strookjes naast fietspaden en wegen kort worden gehouden, zodat geen planten over het rijgedeelte groeien. En wat het onkruid tussen stoeptegels betreft: daar zijn we door de overheid met een beperking geconfronteerd. We moeten het onkruid bestrijden met heet water en hete lucht in plaats van een product als Roundup. En ja, dat heeft wat minder effect, maar we zullen het moeten accepteren." Al met al ziet Rijswijk er dankzij het nieuwe maaibeleid een stuk kleuriger uit. "En dat is wat heel veel Rijswijkers graag willen. Meer kleur en meer leefgebied voor belangrijke beestjes. Dat is ons beleid."

 

 

reageer als eerste
Meer berichten