Logo grootrijswijk.nl


Samen zonne-energie opwekken

In de Strijp loopt verduurzamingscampagne Zonne-Strijp. Eind april start de inkoopactie en kunnen wijkbewoners zich vrijblijvend inschrijven voor maatregelen, waarvoor de animo via een enquête is geïnventariseerd. In diezelfde enquête is ook de behoefte gepeild naar een zogenaamd 'collectief zonnedak": maar wat is dat eigenlijk?

RIJSWIJK – De Strijp bevat voor het overgrote deel eengezins-koopwoningen met een eigen dak. Daar kun je prima zonnepanelen op kwijt om in het grootste deel van je elektriciteitsbehoefte te voorzien, zolang je ook op gas stookt en niet over een elektrische auto beschikt. Maar als je meer stroom nodig bent, een woning huurt of in een appartementencomplex woont, heb je niet zomaar beschikking over (voldoende) dakoppervlak.

Dan zou het een uitkomst zijn als je zonne-energie zou kunnen opwekken met zonnepanelen, geplaatst op bijvoorbeeld een bedrijfspand: een collectief zonnedak. In onze buurgemeente Den Haag is ruim vijf jaar geleden een van de allereerste zonnedaken van Nederland aangelegd, en al de nodige, positieve ervaring opgedaan: inmiddels zijn in de Hofstad nog veel meer zonnedaken aangelegd. Bij onze andere 'buur' - Delft - namen inwoners verenigd in DelftEnergie het initiatief om zonnedaken aan te leggen. Na een slim opgezette inkoopactie voor zonnepanelen op een basisschool wordt nu een zonnepark van 400 panelen aangelegd op het Delftse stadskantoor. Delftenaren zonder 'eigen dak' die in de zogenaamde postcoderoos wonen – voor woningen met hetzelfde postcodenummer als het zonnepark of direct aangrenzende postcodegebied is het fiscaal interessanter – kunnen meedoen. Men kan één of meer zonnepanelen aanschaffen en zo tóch groene energie opwekken.

Zou zo'n collectief zonnedak ook iets voor in Rijswijk zijn? Immers, we beschikken over nogal wat flats en huurwoningen! Zonbeschenen daken van schoolgebouwen en sporthallen in wijken, maar ook winkel- en bedrijfspanden zijn heel interessant. U zult begrijpen: zonnedaken gaan veel verder dan De Strijp, waar het dak van De Schilp óók interessant is voor bijvoorbeeld de flats van Steenvoorde-Noord. Onlangs zijn op initiatief van Zonne-Strijp vertegenwoordigers van wijken waar al energiebesparingscampagnes zijn gehouden, bijeen geweest. Samen is van gedachten gewisseld hoe te komen tot een structurele, energiebesparende aanpak van de bestaande Rijswijkse woningen: collectieve zonnedaken vormen één van de mogelijkheden. Binnenkort gaan we hierover verder praten met wethouder Marloes Borsboom en het Duurzaamheidsteam van de gemeente.

reageer als eerste
Meer berichten