Logo grootrijswijk.nl


Foto: Peter van Zetten

Huis van de Stad in oude stadhuis?

Het Rijswijkse college van Burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om een nieuwe bestemming te geven aan het oude stadhuis van Rijswijk.

RIJSWIJK - Het plan bevat een grondige renovatie van het huidige iconische gebouw aan de Generaal Spoorlaan. Een plan waarmee gefaseerd organisaties zich in het gebouw gaan huisvesten, die het samen een écht Huis van de Stad gaan maken.

Het pand aan de Generaal Spoorlaan staat sinds 2003 leeg en eerdere plannen om de locatie een nieuwe bestemming te geven zijn mislukt. De gemeenteraad van Rijswijk heeft vorig jaar aangegeven dat dit dossier tot een eind gebracht moet worden. De raad heeft het college opgedragen 2 alternatieven uit te werken. Daarnaast moet bij behoud van het oude stadhuis de invulling flexibel blijven. Het college doet binnen dit kader een voorstel aan de gemeenteraad.

Het ene alternatief gaat uit van de sloop van het oude stadhuis en de gevolgen die dat met zich meebrengt. Het andere alternatief gaat uit van de realisatie van het Huis van de Stad in het oude stadhuis. Daarbij worden in de eerste fase maatschappelijke functies ondergebracht in het Huis van de Stad. In de tweede fase volgen de stadhuisfuncties, die nu gehuisvest zijn aan het Bogaardplein. Hierdoor kunnen ontwikkelingen, zoals het nieuwe werken die zich nu in sneltreinvaart aan het ontwikkelen zijn, worden ingepast.

Financieel degelijk

Het college stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor het alternatief Huis van de Stad in het pand aan de Generaal Spoorlaan . Wethouder Van der Meij (projectwethouder): "Het is fantastisch dat we dit iconische gebouw kunnen behouden voor Rijswijk en ook nog eens kunnen vullen met functies die het een echt Huis van de Stad maken". Het plan kost de gemeente aan aanloopkosten € 7,4 miljoen die in 2028 terugverdiend zijn. Wethouder Dierdorp (financiën): "Het was een keiharde voorwaarde dat er een financieel degelijk plan ligt voor de oude stadhuislocatie, omdat er absoluut geen lastenverzwaring voor onze inwoners mag komen".

De maatschappelijke partijen die het Huis van de Stad willen betrekken zijn enthousiast. In een convenant hebben ze hun steun voor het project uitgesproken. Wethouder Lugthart: "Door het Huis van de Stad kunnen culturele en welzijnspartijen nauwer gaan samenwerken. Dat maakt het een bruisend pand, waar inwoners ontmoeten, kennis vergaren en inspiratie opdoen." De gemeenteraad van Rijswijk gaat over het besluit om wel of niet een Huis van de Stad in het oude stadhuis te realiseren. In mei bespreken zij het voorstel van het college.

3 reacties
Meer berichten