<p>&nbsp;Binnen de gemeentegrenzen is er genoeg ruimte voor energieprojecten.&nbsp;</p>

 Binnen de gemeentegrenzen is er genoeg ruimte voor energieprojecten. 

(Foto: Aangeleverd Groen Links )

Rijswijk wil lokaal eigendom energieprojecten

Energieprojecten in de gemeente Rijswijk moeten zoveel mogelijk in lokaal eigendom komen vindt de Rijswijkse gemeenteraad op initiatief van GroenLinks. Het gaat niet alleen om meedenken en -praten, maar ook om deelname in de financiering en exploitatie. De energietransitie wordt alleen een succes als inwoners en lokale bedrijven een actieve en betrokken rol krijgen.

Rijswijk - Dat besluit nam de gemeenteraad onlangs door in te stemmen met de motie ‘Lokaal eigendom’ van GroenLinks, mede ingediend door de PvdA. Binnen de gemeentegrenzen is er genoeg ruimte voor energieprojecten. GroenLinks raadslid Romke Jan de Vries: “De energietransitie is een grote opgave en een kans. Door inwoners en bedrijven, maar ook de gemeente zelf een rol te geven in de ontwikkeling van daken met zonnepanelen, houden we de kennis en opbrengsten ervan dichtbij huis.”

GroenLinks vraagt van de gemeente een actieve, faciliterende en stimulerende houding. De Vries: “Ga niet zitten wachten op initiatieven uit de samenleving. Stap als gemeente zelf af op bedrijven, neem contact op met organisaties die veel dakoppervlak hebben en koppel die aan energiecoöperaties zoals Zon op Rijswijk.” Zo wekken we zoveel mogelijk energie op met en voor inwoners en lokale bedrijven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden