<p>Wethouder Armand van de Laar bij het plaatsen van de overstortput in het Havenkwartier</p>

Wethouder Armand van de Laar bij het plaatsen van de overstortput in het Havenkwartier

(Foto: Gemeente Rijswijk )

Aanleg nieuw gescheiden rioolstelsel in Havenkwartier

De gemeente Rijswijk maakt werk van het scheiden van schoon water en afvalwater in ons rioleringssysteem. Bijvoorbeeld op de Koopmansstraat waar zij een gescheiden systeem hebben aangebracht. Regenpijpen en kolken zijn aangesloten op de schoon waterriolen. Het afvalwater van o.a. de wc’s van de bedrijven en woningen zijn aangesloten op de leidingen die naar de waterzuivering gaan.

Rijswijk - Door de ombouw van bedrijven naar woningen komt er veel vuil water bij. Door het regenwater in een aparte buis af te voeren wordt er ruimte in het bestaande riool voor de toename van het vuile water gemaakt. Ook kan het bestaande riool het water van hoosbuien, die steeds vaker voorkomen, niet verwerken. Met het nieuwe regenwaterriool kunnen we het regenwater opslaan en gebruiken in tijden van droogte. Hiermee starten we met de transitie van de riolering in het Havengebied. De riolering wordt klaar gemaakt voor de toekomst. Vanaf het kruispunt Koopmansstraat / Handelskade, voorbij de Nijverheidsstraat tot en met het open oppervlakte water van de haven, wordt op dit moment in de Koopmansstraat het nieuwe gescheiden rioolstelsel aangelegd. In de laatste fase van de uitvoering zal ook een aansluiting van het nieuwe rioolstelsel met het open water worden gemaakt. De aansluiting zal worden gerealiseerd met behulp van een grote overstortput. De put is van te voren al gemaakt in de fabriek in Friesland en is door de leverancier met een dieplader naar het werk gebracht. Op dit moment ligt er een gemengd rioolstelsel. Het regenwater en vuilwater worden in één buis afgevoerd in het Havengebied. De komende jaren gaat de gemeente het gemengde stelsel in Havengebied ombouwen naar een gescheiden rioolstelsel met twee buizen: één buis voor het regenwater en één buis voor het vuile water. Het regenwater wordt hiermee meer in het eigen gebied gehouden en wateroverlast in de toekomst voorkomen. Ook brengt men op deze manier minder schoon water naar de zuivering. "Door klimaatverandering zijn er steeds vaker hevige regenbuien. De capaciteit van riolering en de waterzuivering moeten hierop worden aangepast. Het schoonwater wordt meteen geloosd in de haven. Zo hoeft dit niet naar de waterzuivering. Dat scheelt capaciteit, geld en energie. En in Rijswijk hebben we dan geen wateroverlast meer na een hevige regenbui. De riolering in het hele Havenkwartier zal worden aangepast en in gereedheid worden gebracht voor de komst van woningen”, aldus wethouder Armand van de Laar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden