<p>&nbsp;Leerlingen laten hun licht schijnen op onderwijs in het algemeen en passend onderwijs in het bijzonder.&nbsp;</p>

 Leerlingen laten hun licht schijnen op onderwijs in het algemeen en passend onderwijs in het bijzonder. 

(Foto: Gemeente Rijswijk )

Kinderen praten mee over passend onderwijs

Hoe kunnen we een school maken waarin alle kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen en waarin ze kunnen meebepalen wat er gebeurt? Deze vraag stelde Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) aan ruim zestig basisschoolleerlingen. Het resultaat van deze ‘co-creatie’ is terug te lezen in het allereerste Junior Ondersteuningsplan, waarin leerlingen hun licht laten schijnen op onderwijs in het algemeen en passend onderwijs in het bijzonder.

Rijswijk - ‘Eigenlijk zou er een speciale kinderraad moeten komen waarin leerlingen kunnen meepraten over het onderwijs.’ Zo luidde een van de adviezen die uit de co-creatie met de leerlingen naar voren kwamen. Het is een advies dat SPPOH nog dit jaar zal opvolgen, want kinderen bieden veel inspiratie met hun onbevangen blik en creatieve kijk op het onderwijs.

Het Junior Ondersteuningsplan vormt een twee-eenheid met het ‘volwassen’ Ondersteuningsplan van SPPOH, waarin het de visie en werkwijze tussen nu en 2025 beschrijft. Belangrijk punt daarin is dat we leerlingen en hun ouders nog meer gaan betrekken. Leerlingen zullen in het kader van het ‘hoorrecht’ vaker dan voorheen gaan meepraten over zaken die henzelf aangaan. Daarnaast gaan gemeenten, onderwijsinstellingen, SPPOH en de instellingen voor jeugdhulp intensiever met elkaar samenwerken. SPPOH gaat onder meer faciliteren dat professionals van verschillende instellingen en organisaties elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Larissa Bentvelzen (Jeugd & Participatie) benadrukt : “Mooi om te zien dat kinderen zelf al aangeven dat ze geaccepteerd willen worden om wie ze zijn. Een inclusieve samenleving heeft uiteraard ook inclusieve scholen. Scholen waar ieder kind kan meedoen en iedereen in aanmerking komt voor extra hulp en aandacht. Maar niet alleen de praktische zaken zijn belangrijk, ook het plezier hebben staat bovenaan het wensenlijstje. Daar kan ik me met beide duimen omhoog bij aan sluiten!”

Johanna Besteman (Onderwijs) geeft aan: “Het begint allemaal met onderwijs. Juist daar moet de ruimte zijn voor inbreng van de kinderen zelf. Het lijkt me daarom meer dan een gewenste ontwikkeling als kinderen meepraten in de vorming van hun toekomst. Dit zal hen enorm empoweren! Ook in ons gemeentelijk beleid faciliteren we in onderwijsprogramma’s die de jeugd voorbereiden op de best passende keuze. De focus ligt hierbij op voldoende stageplaatsen, het voorkomen van uitval op school en een goede voorbereiding van leerlingen (en hun ouders) op het arbeidsproces.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden