Provinciale Staten vergaderen op 7 april digitaal over benoemingen nieuwe Gedeputeerde en Statenlid

Provinciale Staten bespreken op 7 april de voordracht van de benoeming van Meindert Stolk (CDA) tot lid van het college van Gedeputeerde Staten. Ook op de agenda staat de benoeming van Jaco Kastelein tot nieuw Statenlid. In verband met de corona maatregelen vergaderen Provinciale Staten digitaal en wordt er via briefstemming gestemd over de benoeming van de nieuwe Gedeputeerde.

Regio - Meindert Stolk is sinds 2015 Statenlid en fractievoorzitter van het CDA. De benoeming van Stolk als Gedeputeerde wordt definitief als Provinciale Staten in deze vergadering instemmen met de voordracht.

Stolk volgt Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra op en zal aan de slag gaan op de portefeuilles Economie en Innovatie, Land- en Tuinbouw en Gezond en Veilig. Van Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zal in deze vergadering afscheid worden genomen.

Jaco Kastelein zal vanwege het vertrek van Meindert Stolk uit de CDA-Statenfractie worden benoemd tot lid van Provinciale Staten. Kastelein was eerder korte tijd Statenlid van 19 december 2018 tot 20 maart 2019.

De stemming over de benoeming dient een geheime, schriftelijke stemming te zijn. Zo’n stemming is in de huidige, digitale vergaderomgeving niet toegestaan. Er zal om die reden op 7 april a.s. voor dit agendapunt een zogeheten briefstemming worden georganiseerd.

Na een schorsing van de vergadering, die naar verwachting al in de loop van de ochtend kan ingaan, zal de vergadering in de vooravond (19.00 uur) worden heropend. De uitslag van de stemming kan dan bekend worden gemaakt, waarna de heer Stolk bij overname van de voordracht kan worden beëdigd en aansluitend de beëdiging van de heer Kastelein kan plaatsvinden.

Digitale vergadering

Vanwege de coronamaatregelen komen de Statenleden niet fysiek bij elkaar maar vergaderen zij online met behulp van Microsoft Teams.

Via de “Webcast vergaderingen 2021” op https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden op: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/2021/Provinciale_Staten_7_april_2021

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur. Om 19.00 uur zal de vergadering worden hervat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden