Verkeersveilige Schoolzone voor Rehobothschool


<p>Wethouder Mobiliteit Bj&ouml;rn Lugthart was aanwezig om de schoolzone officieel te openen. </p>

Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart was aanwezig om de schoolzone officieel te openen.

(Foto: Peter van Zetten)

Verkeersveilige Schoolzone voor Rehobothschool

De SBO Rehobothschool heeft sinds deze week een verkeersveilige schoolzone. De omgeving rond de school is aangepast zodat de leerlingen veiliger naar school kunnen. Ook krijgen de kinderen verkeerslessen op school. Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart was aanwezig om de schoolzone officieel te openen. Daarbij overhandigde hij het lespakket verkeerseducatie van ‘Leer in het Verkeer’ aan schooldirecteur Jovanka Boerefijn en twee leerlingen van de school. 

Rijswijk - Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Het aanleggen van deze zones rondom basisscholen, herkenbaar aan verkeersborden met figuurtjes van tekenaar Dick Bruna, is een maatregel waarmee de gemeente verkeersveiligheid rondom scholen verbetert. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan. De school zorgt voor educatie over verkeersveiligheid. Veilig naar school In de omgeving van de Rehobothschool zijn attentiepalen geplaatst om automobilisten te wijzen op overstekende kinderen. Op de stoep voor de school zijn tegels aangebracht die de kinderen waarschuwen bij het oversteken. Ook is een zoen en zoef zone aangelegd waar ouders hun kinderen veilig voor de deur van de school kunnen afzetten. Al deze maatregelen zorgen er voor dat de leerlingen veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen. Actieplan verkeersveiligheid Verkeersveiligheid is een speerpunt van wethouder Lugthart: “Daarbij leggen we de lat hoog. Met ons Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op de weginrichting, we zorgen voor voorlichting en educatie en we intensiveren de handhaving op gedrag in het verkeer. De inrichting van verkeersveilige schoolzones is daar een onderdeel van. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden