<p>Marieke Alberts en Armand van de Laar zijn erg verheugd over deze stap. Foto: Peter van Zetten.&nbsp;</p>

Marieke Alberts en Armand van de Laar zijn erg verheugd over deze stap. Foto: Peter van Zetten. 

(Foto: Peter van Zetten )

Gemeente vermindert afval van drukwerk door nieuwe ja-ja-sticker

Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer in de brievenbus. Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk voor de inwoners van Rijswijk, tenzij ze op de brievenbus een ja-ja-sticker op hebben geplakt. Het college van B&W heeft dat besloten om een eind te maken aan grote stapels ongewenst drukwerk en om kosten te besparen op afvalverwerking. Met een ja-ja-sticker op de brievenbus wil het college deze verspilling tegengaan. Bovendien kunnen inwoners zo beter zelf bepalen wat ze wel of niet in hun brievenbus willen krijgen.

Rijswijk - Huizen zonder sticker krijgen momenteel gemiddeld 25 folders per week in hun brievenbus. Deze hoeveelheid neemt de laatste jaren af, maar het is nog steeds dertig kilo reclamedrukwerk per jaar.

Iedere ongewenste folder zorgt voor verspilling van energie voor productie en transport én voor onnodig papiergebruik. Minder papier leidt tot minder kosten voor afvalverwerking die de afgelopen jaren enorm zijn gestegen.

Minder afval

Wethouder Armand van de Laar, die afval in zijn portefeuille heeft, is verheugd over deze stap: “We proberen op alle mogelijke manieren afval te verminderen en te besparen op grondstoffen. Hiermee zetten we weer een stap in de goede richting. Gelukkig zijn er voor ondernemers tegenwoordig genoeg andere manieren om reclame te maken voor hun bedrijf of aanbiedingen.”

Groot Rijswijk

Wethouder Van de Laar gaat in overleg met ondernemers over andere mogelijkheden van reclame. Steeds meer gaat digitaal en winkeliers kunnen ook adverteren in huis-aan-huis-blad Groot Rijswijk waarvoor de maatregel niet geldt.

Ja-Ja-Sticker

De ja-ja-sticker is een bewezen effectief middel. In een aantal andere steden is de ja-ja-sticker al in gebruik en heeft daar tot een besparing van grondstoffen en energie geleid.

Introductie

Om de introductie van deze sticker mogelijk te maken, gaat de gemeente lokale regelgeving aanpassen, zoals de afvalstoffenverordening en zo nodig ook de APV. Zo wordt duidelijk wat wel of niet mag worden bezorgd bij inwoners met een ja-ja-sticker.

Toezicht en handhaving

Ook de manier van toezicht houden en handhaving wordt hierin opgenomen. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de aangepaste afvalstoffenverordening vast.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden