Proefsleuven WarmtelinQ voor onderzoek archeologie

Tijdens de afgelopen week zijn bij de Wethouder Brederolaan en de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk sleuven gegraven. Deze zijn bedoeld voor archeologisch onderzoek. Dat wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de geplande aanleg van de hoofdtransportleiding voor warmte (WarmtelinQ) uit Rotterdam.

- In november zal er nog een onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek richt zich specifiek op de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Dat onderzoek vindt plaats in de groenstrook langs het fietspad aan de Prinses Beatrixlaan, tussen de van Vredenburchweg en de Guntersteinweg en bij de Metelerkampstraat. Er zal dan een sondeerwagen door de wijk rijden. Overigens duurt het nog even voordat de geplande warmteleiding er daadwerkelijk ligt. Eind oktober worden de eerste vergunningen aangevraagd. Als die worden verleend (medio 2021), duurt het nog tot 2022 voordat de aanleg start. De warmteleiding is een van de middelen die de overheid inzet om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Als alles volgens plan verloopt, zal de warmteleiding vanaf 2024 restwarmte uit de Rotterdamse haven vervoeren. Daarmee kunnen woningen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam verwarmd worden. Gasunie legt de leiding aan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden